Kontakt

Slovkurort c e s t o v n á   a g e n t ú r a
CA Slovkurort, s. r. o.

Sídlo a prevádzka :
J. Gábriša 2535/10A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
tel.: 032 / 771 9016, - 7 
e-mail: slovkurort@slovkurort.sk

Po-Pia: 10:00-12:30 / 13:00-17:00

GPS: 48°45´36.71´´N
         17°49´58.15´´E
mapa: mapa

IČO: 47625791
DIČ: 2023987867
Zapísené v OR Okresného súdu Trenčín, oddiel s.r.o, vl.č.29941/R
Zodpovedná vedúca : Ing. Monika Nerádová
_____________________________________________________
Orgán dozoru a dohľadu:
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
Tel.: 046/5422 771
Fax: 046/5420 685
 

SLOVKURORT - všetky práva vyhradené