Maďarsko - Poznávacie zájazdy

Momentálne sa v našej evidencii
nenachádzajú žiadne zájazdy z danej destinácie.
Zoznam zájazdov priebežne aktualizujeme.

MAĎARSKO
Rozloha: Maďarsko má 93 030 km2
Najvyšší vrch: Kekes (1 014 m)
Počet obyvateľov: Maďarsko má 9 930 915 obyvateľov
Hlavné mesto: Budapešť
Mena: forint (HUF)
Časový posun: žiadny

vlajka - Maďarsko
Podnebie:  Klímu možno rozdeliť na tri pásma: stredomorské na juhu krajiny, vnútrozemské na východe a atlantické na západe. Na juhu sú letá dlhé, zimy mierne a vhlké. Východ krajiny má dlhé, studené zimy, letá sú horúce a suché. Budapesť a západ krajiny sú v lete horúce, počas krátkych zím je často zamračené. Najstudenším mesiacom je január, kedy teploty klesajú pod nulu, najteplejšie býva v júli, s teplotami okolo 28°C.
Jazyky:  maďarčina
Správne členenie:  19 žúp, 22 miest so župnou správou a hlavné mesto
Národnost. zloženie:  Maďari (92%), Rómovia (4%), Nemci, Srbi, Slováci, Chorváti, Rumuni
Náboženstvo:  rímskokatolícke (68%), reformované kalvínske (21%), evanjelické, gréckokatolícke, židovské  
Dejiny:
V dobe bronzovej a železnej obývali územie terajšieho Maďarska Ilýrovia, Trákovia a neskôr Kelti, začiatkom nášho letopočtu bolo ako provincia Panónia súčasťou Rímskej ríše. V 5. stor. Rimanov vystriedali Húni, tých germánske kmene, od 6. stor. bolo centrom Avarskej ríše a v 9. stor. patrila veľká časť územia Veľkomoravskej ríši. Koncom 9. stor. kočovné ugrofínske kmene vpadli do Podunajska a Veľkomoravskú ríšu rozvrátili. Porážka na rieke Lech v r. 955 vojskami Ota I. a Boleslava I. zastavila postup Maďarov ďalej na západ; usadili sa.
Prvý uhorský štát vznikol v r. 996. Koncom 10. stor. vzniklo Uhorské kráľovstvo, ktoré v tom čase patrilo k najvýznamnejším štátom v strednej Európe, neskôr rozšírené aj o dnešné Slovensko a Sedmohradsko. V 13. stor. plienili územie Tatári. V r. 1526 väčšinu územia dobyli Turci a vládli 150 rokov; hlavné mesto sa presídlilo do Bratislavy. V r. 1687 bolo Uhorsko vyhlásené za dedičné územie habsburskej koruny, čo zosilnilo protihabsburský odpor, niekoľko protihabsburských povstaní bolo potlačených. Za vlády Márie Terézie a Jozefa II. odolávalo Uhorsko centralizačným snahám, v r. 1785 zrušené nevoľníctvo. Revolúcia v r. 1848/1849 vedená L. Kossuthom bola potlačená a bol nastolený absolutizmus. V r. 1867 po rakúsko-uhorskom vyrovnaní vznikla Rakúsko-Uhorská monarchia. V prvej svetovej vojne Rakúsko-Uhorsko patrilo k porazeným. Monarchia sa v r. 1918 rozpadla a na jej území vznikali samostatné štáty, V Maďarsku vznikla komunistická Maďarská republika rád (do r. 1919), podpísaním Trianonskej dohody v r. 1920 Maďarsko stratilo územia, kde žilo najmä nemaďarské obyvateľstvo.
V r. 1919 – 44 bol na čele krajiny admirál Horthy. Počas druhej svetovej vojny stálo Maďarsko na strane Nemecka, obsadilo Podkarpatskú Rus a časť Slovenska. Koncom 40. rokov prevzali moc komunisti. Protikomunistické povstanie v r. 1956 krvavo potlačili za pomoci Moskvy. V 70. a 80. rokov začalo postupné ekonomické uvoľňovanie, čo umožnilo obmedzenú tržnú ekonomiku. Komunistický režim padol koncom r. 1989. Od r. 1999 je členom NATO a od r. 2004 členom EÚ.
Musíte vidieť:
Prvým cieľom turistov je Budapešť, prezývaná Parížom východu. Vznikla koncom 19. stor. spojením dvoch samostaných miest - Budína a Pešti. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí impozantný novogotický parlament z prelomu 19. a 20. stor. s kupolou vysokou takmer 100 m s 10 nádvoriami 30 schodiskami a bezmála 700 miestnosťami. Dnes je sídlom vlády. Lanovkou na opačnom brehu Dunaja sa možno dostať na vrch Gellért k pevnosti z 19. stor., Rybárskej bašte, hradbám či kostolu sv. Matyása.
Zážitkom je nočná prechádzka po vysvietenom Gellérte. Jednou z najstarších štvrtí je Belváros s budovou radnice a Národným múzeom. Budapešť, so stovkou termálnych prameňov (pri najdôležitejších z nich sú nádherné kúpaliská), je jedným z najväčších kúpeľných miest na svete. Popri Budapešti sú najvýznamnejším turistickým cieľom letoviská pri jazere Balaton, najväčšom sladkovodnom jazere strednej Európy (je dlhé 80 a široké 2 až 15 km). Okrem milovníkov kúpania tam chodia ľudia aj do termálnych kúpeľov.
V druhom najväčšom meste Debrecín, pri rumunských hraniciach, zaujme Veľký kostol pre 3000 veriacich, bohato zdobená synagóga a najstarší maďarský hotel U zlatého býka. V centre je nový aquapark, južne od mesta termálne kúpele Hajdúszoboszló. Neďaleko je slávna Hortobágyska pusta.
Neďaleko slovenských hraníc nájdete Győr. Popri nádhernom Biskupskom paláci sú v meste pekne zrekonštruované meštianske domy a kostoly. V neďalekom Szombathely je pri rybníku takmer v centre mesta krásny skanzen maďarskej ľudovej architektúry. História Pécsu na križovatke obchodných ciest na juhu krajiny sa začala písať už pred 2000 rokmi. Má zachovalé staré mesto i mešity ako pamiatky na turecké panstvo.
Na 135 miestach vyviera termálna voda s liečivými účinkami. Oficiálne uznaných liečebných kúpeľov je 35. Okrem nich sú takmer v 30 lokalitách vodné parky alebo aspoň plavárne s liečivou vodou. Najznámejšie kúpele sú Eger, Hévíz, Debrecín, Balatonfüred, Sárvár a Guyla. Samotný Eger je prekrásnym rekonštruovaným barokovým mestom s pohodovou až stredomorskou atmosférou. Jeho okolie je domovom slávnej značky vína Egri Bikavér.
Osem lokalít je zapísaných vo Svetovom zozname kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO: nábrežie Dunaja v Budapešti, hradné návršie Buda a historická Andrássyho ulica, dedina Hollokő, jaskynný systém Aggletek (zapísaný spolu s jaskyňami Slovenského krasu), Benediktínske opátstvo Pannonhalma s okolím, Hortobágyska pusta, starokresťanské pohrebisko v Pécsi, jazero Fertő (po nemecky Neusiedler See) na maďarskej i rakúskej strane a Tokajská vinohradnícka oblasť.
Autom: Po celej dĺžke slovensko-maďarskej hranice je 7 železničných a 18 cestných prechodov, ktoré možno použiť podľa toho, z ktorého smeru cestujúci prichádza. Vzdialenosť z Bratislavy do Budapešti je 219 km, čas jazdy približne 2,5 hod.
Autobusom: z Bratislavy do Budapešti 215 km, čas jazdy 4 hod., spojenia sú aj z iných miest, veľa spojov najmä z južného Slovenska a nielen do Budapešti.
Bezpečnost. riziká:
Situácia je obdobná ako v SR. Treba si dávať pozor na vreckových zlodejov, najmä v Budapešti, peňaženky, doklady i batožinu, nevystavovať na obdiv retiazky a iné cenné veci. Rozmohlo sa okrádanie cestujúcich v osobných autách buď na odpočívadlách, alebo zastavovaním áut na diaľnici. Maďarské zákony prísne trestajú drogovú kriminalitu. Kto omamnú či psychotropnú látku pestuje, vyrába, dáva do obehu, získava, prechováva, ponúka, predáva, dovezie či vyvezie, preváža cez maďarské územie alebo s drogou obchoduje, môže byť odsúdený až na 5 rokov nepodmienečne. Kto s drogou obchoduje, zneužíva neplnoletých na operácie s drogami a je ozbrojený, môže byť odsúdený na 2 až 5 rokov. Pri obchodovaní vo veľkom a príslušnosti k organizovanej skupine sa sadzba zvyšuje. Trestaný je aj ten, kto materiálne napomáha pri distribúcii drog a vyzýva k ich užívaniu. Maďarsko patrí ku krajinám s miernym výskytom nákazy vírusom HIV. Podľa odhadov je počet nakazených osôb 3 000-4 000.
Zdravotníctvo: Nepoistený cudzinec platí všetky náklady za zdravotnícke služby ihneď v hotovosti. Ceny sú oveľa vyššie ako v SR. Cudzinci majú právo na bezplatnú prvú pomoc a záchrannú službu iba vtedy, ak je bez okamžitej pomoci ohrozený život chorého, resp. môže byť natrvalo poškodené jeho zdravie, pri strate vedomia, krvácaní a pod. Sieť zdravotníckych zariadení je dostatočná, personál kvalitný. V lekárňach možno dostať lieky aj na recepty vystavené v zahraničí.
Doprava:
Cesty a autostrády: Majú vyše 30 000 km. Medzinárodné ťahy sú označené písmenom E, vyše 450 km diaľničných úsekov písmenom M. Sú spoplatnené, forma platby je rozličná, lebo patria rôznym majiteľom. Najvyššia povolená rýchlosť je v obci 50 km/h, na ceste 2. tr. 80 km/h, na ceste 1. tr. 100 km/h a na diaľnici 120 km/h. Bezpečnostné pásy sú povinné aj na zadných sedadlách, ak sú nimi autá vybavené. Dieťa do 12 rokov (nižšie než 150 cm) musí mať autosedačku. Celoročne treba mimo osád jazdiť so zapnutými svetlami. Alkohol, na rozdiel od viacerých západoeurópskych krajín, nie je tolerovaný ani v najmenšom množstve. Polícia nijaké, ani malé dopravné priestupky cudzincov nerieši na mieste, ale zadrží pas (vydá o tom doklad) a predvolá na najbližší pracovný deň na políciu. Cudzinci majú právo byť vypočutí a svedčiť v materinskom jazyku, môžu žiadať tlmočníka, advokáta a spojenie s konzulátom. S poškodeným vozidlom možno opustiť krajinu iba na povolenie.
Autobusová doprava: Veľký podnik Volánbusz obstaráva spoje až do Anglicka, Škandinávie či Turecka a vyše 100 liniek do dôležitých miest a rekreačných oblastí. Hustá je aj sieť denných diaľkových liniek a prímestskej dopravy viacerých iných súkromných spoločností.
Železničná doprava: Hviezdicovo vychádza z Budapešti do 19 župných miest a pokračuje priamo (alebo s presadaním) do ďalších cieľových miest. Maďarsko je aj dôležitou tranzitnou krajinou v doprave nákladu i cestujúcich. Štátnym dopravcom je MÁV Na železniciach je veľa zaujímavých zliav. V niektorých lesných oblastiach alebo v horských údoliach je 16 úsekov (spolu asi 380 km) úzkokoľajných tratí. V okolí Budapešti a Balatonu premávajú aj nostalgické staré vlaky.
Lodná doprava: Najdôležitejším dunajským prístavom pre nákladné lode je Budapešť. Diaľkové medzinárodné výletné lode medzi Nemeckom a ústím Dunaja do Čierneho mora kotvia aj v Ostrihome a Moháči. Rýchloloďami má Budapešť spojenie s Viedňou i Bratislavou. Najdôležitejším dopravcom je Mahart. Po Dunaji, najmä z Budapešti, sa plavia aj výletné parníky s hudbou, tanečným pódiom a výbornou kuchyňou. Menšie lode sa plavia aj po Tise medzi Sárospatakom a Szegedom. Pravidelná lodná doprava (vrátane dopravy áut) i vyhliadkové plavby sú na Balatone a jazere Velence. Na Balatone je aj 7 malých prístavov pre jachty.
Letecká doprava: Jediným medzinárodným letiskom pre pravidelnú dopravu je Budapešť (Ferihegy). Nepravidelné lety sú aj z Debrecína (chartre k moru) a Sármelleku (Balaton – doprava Nemcov a Švajčiarov k Balatonu a do kúpeľov na okolí). Uvažuje sa aj o ďalších letiskách, napríklad pre malé lietadlá – hydroplány na Dunaji v Budapešti. Štátnou spoločnosťou je Malév. Existuje aj niekoľko menších dopravcov, vrátane nízkotarifných Wizzair a dcérskej spoločnosti bratislavských SkyEurope Airways, tiež firmy na dopravu nákladov.
Komunikácia:
Orange (áno), T-mobile (áno), O2 (áno) 
x
Maďarsko
SLOVKURORT - všetky práva vyhradené